Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

kurzy

1...234567
18.05.
2013

Základy marketingu pro podnikatele ve službách

Kurz se koná na adrese: Akademie profesionální kosmetiky Olgy Knoblochové, Vodičkova 791/39, Pasáž „Světozor“ III.patro, 112 09 Praha 1 - Nové Město

Začátek programu 18.5. 2013 od 9:00, konec pak v 15:30


Seminář je zaměřený na pochopení zákonitostí marketingu ve službách a jeho významu pro úspěšnost v podnikání.

Řízená diskuze na téma moderního marketingového přístupu k podnikání v oblasti služeb a konkrétní kroky k osvojení jednoduchého, ale účinného marketingového plánování.

Hlavní témata kurzu:

 • Co je to marketing ve službách – jeho specifika a zákonitosti
 • Marketingová strategie – její součásti a pravidla s ohledem na sektor služeb
 • Marketingový plán včetně SWOT analýzy
 • Marketingová taktika (marketingový mix ve službách a jak s ním pracovat)
 • Vytvoření základu marketingového plánu každým účastníkem


Kurz probíhá interaktivní metodou, kdy se střídá řízená diskuze s cvičeními a individuálními úkoly. Účastníci si odnesou základní kostru marketingového plánu pro svoje konkrétní pracoviště.

 

Přihlásit se lze na webové adrese: www.apk-kurzy.cz v sekci "Odborné semináře"

26.09.
2013

Leadership versus management - je nebo není to totéž?

Místo konání kurzu: 1. VOX - vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha 1
Začátek 26.9.2013 v 9:00, konec programu v cca 16:00

Interaktivní program kurzu je určen všem, kdo chtějí hlouběji proniknout do problematiky vedení (leadershipu) a řízení (managementu), komplexně pochopit rozdíly mezi nimi a efektivně pak tyto znalosti a devednosti využít ve své pracovní praxi.

V průběhu kurzu bude pozornost věnována následujícím tematickým okruhům:

 • Ujasnění pojmů leadership a management - skupinová diskuze
 • Různé styly vedení a jejich využití v praxi - test a diskuze
 • Způsoby vedení/řízení adekvátní jednotlivým stylům vedení - případové studie
 • Vlastnosti kvalitního leadera - diskuze a samostaná práce účastníků
 • Orientace na výkon a/nebo na lidi - zásadní zamyšlení, test, diskuze o praktické aplikaci v manažerské práci
 • SWOT analýza účastníků - individuální práce pro následující praktické využití

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách 1. VOX a.s. na adrese: www.vox.cz

 

 

27.04.
2013

Kultivace vztahu s klientem ve službách

Kurz se koná na adrese: Akademie profesionální kosmetiky Olgy Knoblochové, Vodičkova 791/39, Pasáž "Světozor" III. patro, Praha 1
Začátek kurzu je v 9:00, ukončení programu pak v 15:30

Společná diskuze o tom, jak co nejlépe pochopit svoje klienty, a tím získat jejich loajalitu. Jedině neustálá práce na kvalitě vztahu s klienty totiž vede k dlouhodobému úspěchu.

Hlavní témata kurzu:

 • Vztah a s klientem – co ho vytváří, formuje a ovlivňuje
 • Pravidla budování vztahu s klientem s ohledem na sektor služeb
 • Osobnost klienta a jeho motivace
 • Formy „prodeje“ a jak ovlivňují vztah s klienty (nácvik vhodné argumentace) v oblasti služeb
 • Různé typy klientů a rozdílnost práce s nimi (role s následnou diskuzí)
 • Osobnostní typologie a její vliv na dlouhodobý vztah s klientem

 

Kurz probíhá interaktivní metodou, kdy se střídá řízená diskuze s individuálními a skupinovými cvičeními. Účastníci mají také dostatek prostoru pro své individuální zamyšlení a čas na pochopení toho, jak by mohli změnit k lepšímu svoje vztahy s klienty.

Přihlásit se lze na webové adrese: www.apk-kurzy.cz v sekci "Odborné semináře"

 

06.04.
2013

"Harmonický životní styl - individuální cesta k němu"

Kurz se koná na adrese: Akademie profesionální kosmetiky Olgy Knoblochové, Vodičkova 791/39,Pasáž „Světozor“ III.patro, Praha 1
Začátek kurzu je v 9:00, ukončení programu pak v 15:30

Řízená diskuze o všech aspektech moderního životního stylu, během které si každý účastník uvědomí, co by mohl změnit tak, aby se zlepšila kvalita jeho života. Na místě si pak naplánuje své konkrétní individuální kroky správným směrem.

Hlavní témata kurzu:

 • Nastolení témat „Vyvážení pracovního a soukromého života“ a "Harmonický životní styl"
 • Co ovlivňuje naši životní spokojenost
 • Stres a jeho vliv na náš život (stresory, prevence, obrana, test)
 • Komunikační a psychologické aspekty životního stylu
 • Náš životní styl – aspekty, které ho vytvářejí, a jak to můžeme ovlivnit
 • Individuální plán úpravy životního stylu každého účastníka (diskrétně-tyto informace účastníci navzájem nesdílejí!)

 

Kurz probíhá interaktivní metodou, kdy se střídá řízená diskuze s cvičeními a psychologickými testy. Účastníci mají také dostatek prostoru pro své individuální zamyšlení a čas na to, pochopit, jak vlastně žijí a chtějí žít.

 

Přihlásit se lze na webové adrese: www.apk-kurzy.cz v sekci "Odborné semináře"

 

09.11.
2012

Kurz "Základy marketingu pro podnikatele ve službách"

Kurz na téma "Základy marketingu pro podnikatele ve službách" proběhne dne 9.11. 2012 od 9:00 do 15:30 hodin

Místo konání kurzu: Akademie profesionální kosmetiky Olgy Knoblochové, Vodičkova 791/39, Pasáž „Světozor“ III.patro, 112 09 Praha 1 - Nové Město

Seminář je zaměřený na pochopení zákonitostí marketingu ve službách a jeho významu pro úspěšnost v podnikání.

Řízená diskuze na téma moderního marketingového přístupu k podnikání v oblasti služeb a konkrétní kroky k osvojení jednoduchého, ale účinného marketingového plánování.

Hlavní témata kurzu:

 • Co je to marketing ve službách – jeho specifika a zákonitosti
 • Marketingová strategie – její součásti a pravidla s ohledem na sektor služeb
 • Marketingový plán včetně SWOT analýzy
 • Marketingová taktika (marketingový mix ve službách a jak s ním pracovat)
 • Vytvoření základu marketingového plánu každým účastníkem


Kurz probíhá interaktivní metodou, kdy se střídá řízená diskuze s cvičeními a individuálními úkoly. Účastníci si odnesou základní kostru marketingového plánu pro svoje konkrétní pracoviště.

 

Přihlásit se lze na webové adrese: www.apk-kurzy.cz v sekci "Odborné semináře"

 

 

1...234567