Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

kurzy

1...345678
09.11.
2012

Kurz "Základy marketingu pro podnikatele ve službách"

Kurz na téma "Základy marketingu pro podnikatele ve službách" proběhne dne 9.11. 2012 od 9:00 do 15:30 hodin

Místo konání kurzu: Akademie profesionální kosmetiky Olgy Knoblochové, Vodičkova 791/39, Pasáž „Světozor“ III.patro, 112 09 Praha 1 - Nové Město

Seminář je zaměřený na pochopení zákonitostí marketingu ve službách a jeho významu pro úspěšnost v podnikání.

Řízená diskuze na téma moderního marketingového přístupu k podnikání v oblasti služeb a konkrétní kroky k osvojení jednoduchého, ale účinného marketingového plánování.

Hlavní témata kurzu:

  • Co je to marketing ve službách – jeho specifika a zákonitosti
  • Marketingová strategie – její součásti a pravidla s ohledem na sektor služeb
  • Marketingový plán včetně SWOT analýzy
  • Marketingová taktika (marketingový mix ve službách a jak s ním pracovat)
  • Vytvoření základu marketingového plánu každým účastníkem


Kurz probíhá interaktivní metodou, kdy se střídá řízená diskuze s cvičeními a individuálními úkoly. Účastníci si odnesou základní kostru marketingového plánu pro svoje konkrétní pracoviště.

 

Přihlásit se lze na webové adrese: www.apk-kurzy.cz v sekci "Odborné semináře"

 

 

1...345678