Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

kurzy

1234567...8
18.09.
2021

Jak vydržet tlak doby a nezbláznit se ve zdravotnictví

KOMBINOVANÝ ZPŮSOB VEDENÍ KURZU: Je možno se zúčastnit osobně (Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5) nebo využít možnosti připojení online formou)
Začátek 18.9.2021 v 9:00 (registrace pro osobní účast od 8:30), konec ve 13:00

Seminář je věnován jednak aspektům harmonického životního stylu, jednak současným a budoucím výzvám, které čekají lékaře v blízké budoucnosti v jejich práci.

Cílem programu je dát dostatek informací a inspirace k tomu, aby bylo možno kvalitně a s dostatečnou energií řešit to, před co je součástí každodenní péče o pacienty.

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

6.2. 2021

Jak sladit očekávání lékařů a jejich pacientů ONLINE

Na první pohled není nic jasnějšího – pacient se chce uzdravit a lékař to má zajistit. Ve skutečnosti je však pod povrchem skryto mnoho aspektů, které situaci „komplikují“. Jednu z hlavních rolí hraje empatie zdravotníka i další složky jeho osobnosti. Jednou ze základních podmínek úspěchu v práci lékaře je dosažení spolupráce mezi ním a jeho pacientem –to znamená, že si obě strany rozumějí, pacient ví, co a proč má dělat,a především to dělat chce.

Seminář se postupně věnuje těmto oblastem:

 • Co očekává pacient od lékaře
 • Co očekává lékař od pacienta
 • Zásady efektivní komunikace mezi lékařem a pacientem
 • Pacientská typologie a její vliv na vztah lékař - pacient
24.04.
2021

Jak nebýt obětí stresu a syndromu vyhoření při práci ve zdravotnictví ONLINE

Jde o ONLINE seminář z prostor ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 24.4.2021 v 9:00, konec ve 13:00

Společné zamyšlení nad stresory, příčinami a specifiky nadměrné stresové záteže ve zdravotnictví. Možnosti předcházení stresu a řešení takových situací, když už nastanou. Rozdíl mezi stresem a syndromem vyhoření. Vše je zařazeno do kontextu práce ve zdravotnictví.

Hlavní témata kurzu:

 • Co je to stres, je každý stres špatný, individuální reakce na stresovou zátež
 • Stres v pracovním životě a v soukromí nelze oddělit
 • Jak stresu předcházet
 • Praktické návody pro každodenní praxi
 • Syndrom vyhoření - jak se liší od stresu, jaké má fáze, kdo mu snáze podléhá, jak ho řešit
 • Inventura harmonického životního stylu jako nutná podmínka úspěšného "boje" se stresem a syndromem vyhoření

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

28.03.
2020

Ten druhý není hloupý - je jiný (i ve zdravotnictví)

Kurz se koná 28.3.2020 na adrese: Hotel ILF, Budějovická 15/473, Praha 4
Začátek kurzu 28.3. 2020 v 9:00 (registrace od 8:30), ukončení programu pak cca ve 13:30

Lékaři – účastníci kurzu získají nejprve potřebné informace o svém vlastním osobnostním typu, v další části programu pak také o všech dalších osobnostních typech, které mohou reprezentovat jejich kolegové. To jim v jejich praxi pomůže k lepším u pochopení názorů a postojů ostatních a usnadní jim práci s nimi – ať už jde o komunikaci, zvládání stresu, motivaci, postoj ke změnám a mnoho dalších oblastí. Kurz je veden interaktivní metodou, kde se střídají testy s individuálními a skupinovými cvičeními. Jeho součástí jsou také příklady ze zdravotnické praxe.

Program semináře:

 • Úvod do problematiky lidské komunikační jinakosti
 • Souvislosti teorie s praxí ve zdravotnictví
 • Test osobnostního typu s následným komentářem v kontextu práce ve zdravotnictví
 • Praktická cvičení – aneb od znalostí k dovednostem
 • Příklady ze zdravotnické praxe, shrnutí a závěrečná diskuze

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

15.02.
2020

Komunikace s kolegy zdravotníky - radost nebo noční můra

Místo konání kurzu: Hotel ILF,Budějovická 15/473, Praha 4
Začátek 15.2.2020 v 9:00 (registrace od 8:30), konec ve 13:30

Program je věnován všem rovinám komunikace ve zdravotnictví a také specifikům zdravotnického oboru v kontextu pracovní komunikace. Dlouhodobě napjatá komunikace negativně ovlivňuje atmosféru na pracovišti a energii potřebnou k optimálnímu pracovnímu výkonu. Odstranění problematických aspektů v komunikaci s kolegy-zdravotníky může významně zlepšit životní pocit a uchránit od stresu. Budou zmíněny i konkrétní rady pro různé komunikačně zátěžové situace.

Kurz je určen pro všechny lékaře, kteří si uvědomují význam komunikace s kolegy pro jejich kvalitní pracovní výkon a spokojenost.

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-2

1234567...8