Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

kurzy

1234567
30.03.
2019

Řídit nebo vést - je nebo není to totéž?

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 30.3.2019 v 9:00 (registrace v 8:30), konec ve 13:30

Kurz je věnován komplexnímu vhledu do zdravotnického managementu a leadershipou (včetně rozdílů mezi nimi) se zaměřením na lékaře ve vedoucích pozicích. O manažerském úspěchu totiž i ve zdravotnictví rozhodují právě manažerské znalosti a dovednosti.

Kurz je určen pro všechny lékaře ve vedoucích pozicích, kteří již manažerské zkušenosti mají a chtějí si je systematicky uvědomit a zdokonalit. Specificky přínosný může být pro ty lékaře, kteří jako manažeři pracují relativně krátkou dobu nebo na takovou pozici aspirují.

Kurz je veden interaktivní metodou střídající skupinovou diskuzi, pychologické testy a individuální i skupinová cvičení.

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

19.01.
2019

Jak nebýt obětí stresu a syndromu vyhoření při práci ve zdravotnictví

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 19.1.2019 v 9:00 (registrace od 8:30), konec ve 13:30

Společná diskuze nad stresory, příčinami a specifiky nadměrné stresové záteže ve zdravotnictví. Možnosti předcházení stresu a řešení takových situací, když už nastanou. Rozdíl mezi stresem a syndromem vyhoření. Vše je zařazeno do kontextu práce ve zdravotnictví.

Hlavní témata kurzu:

 • Co je to stres, je každý stres špatný, individuální reakce na stresovou zátež
 • Stres v pracovním životě a v soukromí nelze oddělit
 • Jak stresu předcházet
 • Praktické návody pro každodenní praxi
 • Syndrom vyhoření - jak se liší od stresu, jaké má fáze, kdo mu snáze podléhá, jak ho řešit
 • Inventura harmonického životního stylu jako nutná podmínka úspěšného "boje" se stresem a syndromem vyhoření

 

Kurz probíhá interaktivní metodou, kdy se střídá řízená diskuze se cvičeními a psychologickými testy. Je také dostatek prostoru pro individuální zamyšlení a čas na pochopení toho, co je možné v kontextu tématu k lepšímu změnit.

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

01.12.
2018

I malá změna v komunikaci s pacientem zvýší míru jeho spoluzpráce

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 1.12.2018 v 9:00 (registrace od 8:30), konec v 13:30

Nespolupracující pacient zvyšuje míru stresu a vyčerpání lékaře, protože s ním komunikuje vyhroceným způsobem, častěji se z různých příčin vrací (v ambulantní sféře) nebo se dožaduje kontaktu s lékařem (v nemocnici). Lékař nemá času nazbyt, přesto existují možnosti, jak bez výrazných nároků na čas navíc zvýšit ochotu pacienta a také jeho rodiny nebo doprovodu ke konstruktivní spolupráci a tím usnadnit lékaři jeho obtížnou práci. Dojde i na psychologii.

Program semináře:

 • Očekávání pacientů a očekávání lékařů - porovnání rozdílů, diskuze
 • Osobnostní typologie obou stran v kontextu komunikace
 • Konkrétní příklady z praxe a rady k tomu, aby komunikace lékaře nevyčerpávala
 • Ideální podoby komunikace mezi lékaři a jejich klienty
 • Shrnutí, závěr

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

03.11.
2018

Ten druhý není hloupý - je jiný (i ve zdravotnictví)

Kurz se koná 3.11.2018 na adrese: NCO NZO, Vinařská 6, Brno
Začátek kurzu je v 9:00, ukončení programu pak cca ve 13:30

Lékaři – účastníci kurzu získají nejprve potřebné informace o svém vlastním osobnostním typu, v další části programu pak také o všech dalších osobnostních typech, které mohou reprezentovat jejich kolegové. To jim v jejich praxi pomůže k lepším u pochopení názorů a postojů ostatních a usnadní jim práci s nimi – ať už jde o komunikaci, zvládání stresu, motivaci, postoj ke změnám a mnoho dalších oblastí. Kurz je veden interaktivní metodou, kde se střídají testy s individuálními a skupinovými cvičeními. Jeho součástí jsou také příklady ze zdravotnické praxe.

Program semináře:

 • Úvod do problematiky lidské komunikační jinakosti
 • Souvislosti teorie s praxí ve zdravotnictví
 • Test osobnostního typu s následným komentářem v kontextu práce ve zdravotnictví
 • Praktická cvičení – aneb od znalostí k dovednostem
 • Příklady ze zdravotnické praxe, shrnutí a závěrečná diskuze

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

03.03.
2018

Mapování zdravotnického týmu

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 3.3.2018 v 9:00 (registrace od 8:30), konec v 13:30

Aby mohl vedoucí lékař úspěšně řídit svoje podřízené, měl by je dobře znát. To se samozřejmě běžně děje, tento program však nabízí systematickou možnost detailnějšího vhledu do podřízených. „Mapování“ týmu lékařů se dotkne třech oblastí – osobnostní typologie jeho členů, mezigeneračního soužití a různých týmových rolí. Na základě teoretických znalostí si každý účastník postupně tvoří svoje tři mapy, které mu napoví, kam má obrátit svoji manažerskou energii, aby jeho tým lépe fungoval. 


Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

1234567