Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

kurzy

1234567...8
03.02.
2018

Tým lékařů se neřídí sám

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 3.2.2018 v 9:00 (registrace od 8:30), konec v 13:30

Kurz je určen lékařům ve vedoucích pozicích a je věnován ucelenému pohledu na týmové řízení ve zdravotnictví ve všech jeho aspektech. Je veden interaktivní metodou, kdy se střídá skupinová diskuze s individuálními a skupinovými cvičeními.

V průběhu kurzu je pozornost věnována následujícím tematickým okruhům:

 • Aspekty týmového řízení (budování týmu, týmové role, komunikace v týmu, motivace týmu)
 • Řešešní konfliktních situací vznikajících při týmové práci ve zdravotnictví
 • Mapování týmu podle rolí a osobnostní typologie jejho členů s ohledem na práci ve zdravotnictví
 • Co s demotivovaným týmem (skupinová diskuze)
 • SWOT analýza každého účastníka (individuální) jako vedoucího týmu
 • SWOT analýza konkrétního týmu vedeného každým účastníkem (navigace do budoucnosti)
 • Závěrečná diskuze


Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

 

 

30.05.
2017

Kdo umí řídit sám sebe, umí řídit také ostatní

Místo konání kurzu: 1. VOX - vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha 1
Začátek 6.11.2017 v 9:00, konec programu v cca 16:00

Program kurzu je interaktivní a je určen všem, kdo chtějí hlouběji proniknout do problematiky self-managementu jako důležitého předpokladu k úspěšnému řízení ostatních.

V průběhu kurzu bude pozornost věnována následujícím tematickým okruhům:

 • Ujasnění pojmu self-management - skupinová diskuze
 • Co k self-managementu patří (time-management, delegování, zvládání stresu, sebevzdělávání/seberozvoj)
 • Time-management, delegování a stres - testy s následnou diskuzí a rozborem
 • Sebevzdělávání a seberozvoj s důrazem na manažerskou komunikaci
 • Neformální autorita - cíl každého manažera - diskuze o tom, jak ji získat a jak si ji udržet
 • SWOT analýza účastníků - individuální práce pro následující praktické využití při sebeřízení každého účastníka

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách 1. VOX a.s. na adrese: www.vox.cz

25.11.
2017

Kdo umí řídit sám sebe, umí řídit i ostatní

Kurz se koná 25.11. 2017 na adrese: ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek kurzu je v 9:00, ukončení programu pak cca v 13:30

Interaktivní program o všech aspektech řízení sebe sama jako základní podmínce manažerské úspěšnosti se zohledněním specifik managementu ve zdravotnictví.

Hlavní témata kurzu:

 • Úvodní diskuze a nastolení tématu "sebeřízení"
 • Co vše k sebeřízení patří a jak to "funguje" v kontextu zdravotnictví
 • Time management, delegování a stres ve zdravotnictví a jak s nimi úspěšně pracovat (testy, diskuze)
 • Sebevzdělávání a seberozvoj zdravotnických manažerů se zvláštním zaměřením na oblast komunikace
 • Neformální autorita, cíl každého manažera - jak ji získta a jak si ji udržet (v kontextu zdravotnictví)
 • Individuální práce účastníků - SWOT analýza každého účastníka jako " manažera sebe sama"

 

Kurz probíhá interaktivní metodou, kdy se střídá řízená diskuze se cvičeními a psychologickými testy. Účastníci mají také dostatek prostoru pro své individuální zamyšlení a čas na pochopení toho, co chtějí v oblasti sebeřízení změnit.

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

 

06.11.
2017

Kdo umí řídit sám sebe, umí řídit ostatní

Místo konání kurzu: 1. VOX - vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha 1
Začátek 6.11.2017 v 9:00, konec programu v cca 16:00

Interaktivní program o všech aspektech řízení sebe sama jako základní podmínce manažerské úspěšnosti.

Hlavní témata kurzu:

 • Úvodní diskuze a nastolení tématu "sebeřízení"
 • Co vše k sebeřízení patří a jak to "funguje"
 • Time management, delegování a stres a jak s nimi úspěšně pracovat (testy, diskuze)
 • Sebevzdělávání a seberozvoj manažerů se zvláštním zaměřením na oblast komunikace
 • Neformální autorita, cíl každého manažera - jak ji získta a jak si ji udržet
 • Individuální práce účastníků - SWOT analýza každého účastníka jako " manažera sebe sama"

 

Kurz probíhá interaktivní metodou, kdy se střídá řízená diskuze se cvičeními a psychologickými testy. Účastníci mají také dostatek prostoru pro své individuální zamyšlení a čas na pochopení toho, co chtějí v oblasti sebeřízení změnit.

 

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách 1. VOX a.s. na adrese: www.vox.cz

21.10.
2017

Co čeká lékaře - aktuální trendy ve zdravotnictví

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 21.10.2017 v 9:00 (registrace od 8:30), konec ve 13:30

České zdravotnictví ovlivňují nebo budou ovlivňovat trendy, které postupně změní podobu našeho zdravotnického systému. Tyto změny se přímo nebo nepřímo dotknou každodenní práce lékařů. Ať už jde o oblast vzdělávání lékařů i jejich nejbližších kolegů – sester, o mezioborovou spolupráci mezi lékaři různých specializací, o změny ve sféře financování zdravotní péče nebo změny legislativní, vždy je dobré na ně být připraven. Tento program vytvoří fórum, které většinu aktuálních trendů pojmenuje, a umožní o nich diskutovat.

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

1234567...8