Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

kurzy

1234567
25.11.
2017

Kdo umí řídit sám sebe, umí řídit i ostatní

Kurz se koná 25.11. 2017 na adrese: ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek kurzu je v 9:00, ukončení programu pak cca v 13:30

Interaktivní program o všech aspektech řízení sebe sama jako základní podmínce manažerské úspěšnosti se zohledněním specifik managementu ve zdravotnictví.

Hlavní témata kurzu:

 • Úvodní diskuze a nastolení tématu "sebeřízení"
 • Co vše k sebeřízení patří a jak to "funguje" v kontextu zdravotnictví
 • Time management, delegování a stres ve zdravotnictví a jak s nimi úspěšně pracovat (testy, diskuze)
 • Sebevzdělávání a seberozvoj zdravotnických manažerů se zvláštním zaměřením na oblast komunikace
 • Neformální autorita, cíl každého manažera - jak ji získta a jak si ji udržet (v kontextu zdravotnictví)
 • Individuální práce účastníků - SWOT analýza každého účastníka jako " manažera sebe sama"

 

Kurz probíhá interaktivní metodou, kdy se střídá řízená diskuze se cvičeními a psychologickými testy. Účastníci mají také dostatek prostoru pro své individuální zamyšlení a čas na pochopení toho, co chtějí v oblasti sebeřízení změnit.

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

 

06.11.
2017

Kdo umí řídit sám sebe, umí řídit ostatní

Místo konání kurzu: 1. VOX - vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha 1
Začátek 6.11.2017 v 9:00, konec programu v cca 16:00

Interaktivní program o všech aspektech řízení sebe sama jako základní podmínce manažerské úspěšnosti.

Hlavní témata kurzu:

 • Úvodní diskuze a nastolení tématu "sebeřízení"
 • Co vše k sebeřízení patří a jak to "funguje"
 • Time management, delegování a stres a jak s nimi úspěšně pracovat (testy, diskuze)
 • Sebevzdělávání a seberozvoj manažerů se zvláštním zaměřením na oblast komunikace
 • Neformální autorita, cíl každého manažera - jak ji získta a jak si ji udržet
 • Individuální práce účastníků - SWOT analýza každého účastníka jako " manažera sebe sama"

 

Kurz probíhá interaktivní metodou, kdy se střídá řízená diskuze se cvičeními a psychologickými testy. Účastníci mají také dostatek prostoru pro své individuální zamyšlení a čas na pochopení toho, co chtějí v oblasti sebeřízení změnit.

 

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách 1. VOX a.s. na adrese: www.vox.cz

21.10.
2017

Co čeká lékaře - aktuální trendy ve zdravotnictví

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 21.10.2017 v 9:00 (registrace od 8:30), konec ve 13:30

České zdravotnictví ovlivňují nebo budou ovlivňovat trendy, které postupně změní podobu našeho zdravotnického systému. Tyto změny se přímo nebo nepřímo dotknou každodenní práce lékařů. Ať už jde o oblast vzdělávání lékařů i jejich nejbližších kolegů – sester, o mezioborovou spolupráci mezi lékaři různých specializací, o změny ve sféře financování zdravotní péče nebo změny legislativní, vždy je dobré na ně být připraven. Tento program vytvoří fórum, které většinu aktuálních trendů pojmenuje, a umožní o nich diskutovat.

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

09.10.
2017

Nadměrná kontrola práce zaměstnanců - manažerská past

Místo konání kurzu: 1. VOX - vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha 1
Začátek 9.10.2017 v 9:00, konec programu v cca 16:00

Program semináře:

Co je to mikromanagement?

 • Proč a jak vzniká
 • Nejčastější oblasti, kde se projevuje
 • Test s následným rozborem
 • Manažerská komunikace a mikromanagement
 • Yoharihio okno v kontextu mikromanagementu
 • Typologie osobnosti s ohledem na mikromanagement

 

Prevence:

 • Rizika spojená s nadměrnou kontrolou zaměstnanců
 • Reálné sebevidění a řízené sebehodnocení manažera, pokud jde o mikromanagement
 • Možnosti řešení
 • Shrnutí a závěr

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách 1. VOX a.s. na adrese: www.vox.cz

 

 

20.09.
2017

Mapování týmu aneb poznejte svůj tým z netradičních úhlů

Místo konání kurzu: 1. VOX - vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha 1
Začátek 20.9.2017 v 9:00, konec programu v cca 16:00

Kurz je určen všem, kdo řídí pracovní tým, nebo je to brzy čeká, a je věnován možnostem zmapovat a tím poznat tým jako celek a také jeho jednotlivé členy. Je veden interaktivní metodou, kdy se střídá skupinová diskuze s individuálními a skupinovými cvičeními.

V průběhu kurzu je pozornost věnována následujícím tematickým okruhům:

 • Aspekty týmového řízení (budování týmu, týmové role, komunikace v týmu, motivace týmu)
 • Mapování týmu podle rolí jeho členů
 • Mapování týmu podle osobnostní typologie jeho členů
 • Mapování týmu podle jeho věkové struktury
 • Co s demotivovaným týmem (skupinová diskuze)
 • SWOT analýza každého účastníka (individuální) jako vedoucího týmu
 • SWOT analýza konkrétního týmu vedeného každým účastníkem (navigace do budoucnosti)
 • Závěrečná diskuze

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách 1. VOX a.s. na adrese: www.vox.cz

 

1234567