Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

lektorská činnost

Témata mých kurzů (a přednášek) tvoří od roku 2009 celá paleta měkkých manažerských dovedností a znalostí, kde se snažím využívat své vlastní zkušenosti, a také oblast komunikace. Nejčastějšími klienty jsou manažeři-zdravotníci (sestry, lékaři i farmaceuti). Od roku 2009 prošlo mými kurzy kolem 1000 zdravotníků. Další oblastí mého zájmu a činnosti je harmonický životní styl. Kromě zdravotnictví realizuji samozřejmě kurzy a semináře také pro pracovníky jiných oborů.

» více o tématu lektorská činnost

publikační činnost

Kromě knihy ("Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry", Grada Publishing, 2012) mi od roku 2008 pravidelně vycházejí články na témata z oblasti teorie managementu (ve zdravotnictví i obecně) a řízení lidských zdrojů.

» více o tématu publikační činnost

konzultace

Konzultační činnost se zaměřuje na individuální spolupráci s manažery z řad poskytovatelů zdravotnických služeb, farmaceutických společností i jiných subjektů a také na skupinové projekty (konzultace s celým managementem) v oblasti praktické aplikace managementu a řízení lidských zdrojů. Je vždy "ušitá na míru" konkrétnímu oboru a situaci, kterou je aktuálně třeba řešit.

» více o tématu konzultace

\Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky.\

Kipling
kurzy

Program kurzů na další období se právě dokončuje a bude pro Vás zveřejněn na tomto místě stránek, jakmile to bude možné.

články

Osobnostní typologie a vztahy v týmu sester

V říjnu 2017 vyšel můj další článek v časopisu "Florence" na téma soužití sester rozdílných osobnostních profilů v jednom pracovním týmu.

» celý obsah článku

Mezigenerační vztahy v týmu sester

V březnu 2017 vyšel můj článek v časopisu "Florence" - tentokrát věnovaný mezigeneračním vztahům mezi sestrami v pracovním týmu.

» celý obsah článku

Manažerské výzvy 21. století

V říjnu 2016 vyšel v časopisu "Moderní řízení" můj článek, který se zabývá aktuálními výzvami pro manažery ve 21.století. Pouze pochopení a zvládnutí těchto výzev umožní moderním manažerům dobře zvládnout jejich náročnou práci.

» celý obsah článku
Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry
Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry

Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry

Autor:
Hekelová
Zuzana

Vydání: 23.07.2012
Formát: 14×21 cm
Stran: 128
Edice: Sestra

Kniha je jedinečná svým specifickým zaměřením - věnuje se tématu manažerských znalostí a dovedností zdravotních sester, které ve vedoucích pozicích jsou nejen zdravotnickým pracovníkem, ale také manažerem vedoucím tým lidí.

Problematika manažerských dovedností ve zdravotnictví je velmi specifická a nelze v této oblasti uplatňovat vždy stejné principy platné v jiných oborech. Cílem této knihy je především upozornit na tato specifika a dát určitý návod, jak s nimi nakládat.

Dalším přínosem knihy je její přehlednost, grafické zpracování informací i konkrétní příklady ze zdravotnické praxe i úkoly a cvičení, která nutí se zamyslet nad ne vždy jednoznačnými problémy. Její dlouhodobou ambicí pak je sloužit vedoucím sestrám jako manuál, ke kterému se po prvním přečtení budou moci vždy vracet.

Knihu lze objednat na této adrese