Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

kurzy

1234567
04.06.
2016

Jak být o krok před pocitem vyčerpání a nedostatku času

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 4.6.2016 v 9:00 (registrace od 8:30), konec ve 12:30

Jednou z cest, jak při práci ve zdravotnictví uspět a nevyhořet, je umění optimálně nakládat se svým časem a v práci přiměřeně delegovat. Program doplní modelové situace ze zdravotnické praxe.

V průběhu kurzu bude pozornost věnována následujícím tematickým okruhům:

 • Nakládání s časem - úvod do time managementu, test a následná diskuze
 • Hledání "časožroutů" - individuální práce
 • Metody na šetření časem
 • Delegování - cesta ke získání času i metoda rozvoje podřízených kolegů, test s následnou diskuzí
 • Přínosy delegování a bariéry, které mu brání
 • Prevence stresu a syndromu vyhoření
 • Příklady ze zdravotnické praxe

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

31.03.
2016

Sestra - profesionální manažerka svého týmu

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 31. března 2016 na adrese Novotného lávka 5 (budova ČSVTS), Praha 1, v místnosti č. 418 od 14:30 do 18:30 hodin. Program bude akreditován 4 body od ČAS. Pozornost bude věnována specifikům práce sester-manažerek - tedy komplexnímu pohledu na jejich kompetence a nárokům na jejich znalosti a dovednosti.

Program semináře:

 • Vedení a řízení: je nebo není to totéž?
 • Sestra-manažerka: její kompetence
 • Řízení týmu a týmová komunikace - páteř manažerské práce sestry ve vedoucí pozici
 • Mobbing a bossing ve zdravotnictví
 • Shrnutí a závěr

 

 

Přihlásit se je možné na mailové adrese: hekelova@vase-lektorka.cz

 

 

 

 

23.01.
2016

Rizika je třeba řídit (i ve zdravotnictví)

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 23.1.2016 v 9:00 (registrace od 8:30), konec ve 14:45

Za řízení rizik ve zdravotnictví mají zodpovědnost všichni manažeři. Účastníci si ujasní celou škálu rizik, která ve zdravotnictví hrozí, a uvědomí si svoji roli při jejich zvládání. Také budou mít možnost zhodnotit si svoje zdravotnické praště z ohledem na rizikový management.

Obsah semináře:

 • Úvod do řízení rizik ve zdravotnictví
 • Oblasti řízení rizik ve zdravotnických zařízeních
 • Detailní pohled na všechna rizika ve zdravotnictví
 • Praktická aplikace řízení rizik ve zdravotnické praxi
 • Řízení kvality ve zdravotnictví a jeho souvislost s řízením rizik
 • Shrnutí a závěr

 

 Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

 

19.10.
2015

Jak se nenechat dlouhodobě ničit konflikty při práci

Kurz se koná 19.10 2015 na adrese 1.VOX - vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha 1
Začátek v 9:00, konec programu v cca 16:00

Konflikty v práci vždy vyčerpávají. Zejména ty neřešené nebo příliš časté pak mohou vést až k syndromu vyhoření. Naučit se konfliktům předcházet nebo je účelně řešit může každému velmi pomoci – vždyť v práci trávíme většinu svého času.

V průběhu kurzu bude pozornost věnována následujícím tematickým okruhům:

 • Konflikty - úvod do problematiky
 • Konflikty při práci – jejich specifika
 • Teorie konfliktu s ohledem na pracovní praxi
 • Osvědčené komunikační techniky při konfliktech
 • Možné způsoby řešení konfliktů
 • Obzvláště problémové osoby a konflikty s nimi
 • Shrnutí a závěr

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách 1. VOX a.s. na adrese: www.vox.cz

01.10.
2015

Ten druhý není hloupý - je jiný (i ve zdravotnictví)

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 1. října 2015 na adrese Novotného lávka 5 (budova ČSVTS), Praha 1, v místnosti č. 418 od 14:30 do 18:30 hodin. Program bude akreditován 4 body od ČAS. Pozornost bude věnována specifikům práce ve zdravotnictví (sester) v kontextu osobnostní typologie.

Program semináře:

 • 14:30 – 15:15 Úvod do problematiky lidské komunikační jinakosti
 • 15:20 – 16:20 Souvislosti teorie s praxí ve zdravotnictví
 • 16:20 – 17:00 Test osobnostního typu s následným komentářem v kontextu práce ve zdravotnictví
 • 17:10 – 18:00 Praktická cvičení – aneb od znalostí k dovednostem
 • 18:00 – 18:30 Příklady ze zdravotnické praxe, shrnutí a závěrečná diskuze

 

Přihlásit se je možné na mailové adrese: hekelova@vase-lektorka.cz

1234567