Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

kurzy

1234567...8
19.10.
2015

Jak se nenechat dlouhodobě ničit konflikty při práci

Kurz se koná 19.10 2015 na adrese 1.VOX - vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha 1
Začátek v 9:00, konec programu v cca 16:00

Konflikty v práci vždy vyčerpávají. Zejména ty neřešené nebo příliš časté pak mohou vést až k syndromu vyhoření. Naučit se konfliktům předcházet nebo je účelně řešit může každému velmi pomoci – vždyť v práci trávíme většinu svého času.

V průběhu kurzu bude pozornost věnována následujícím tematickým okruhům:

 • Konflikty - úvod do problematiky
 • Konflikty při práci – jejich specifika
 • Teorie konfliktu s ohledem na pracovní praxi
 • Osvědčené komunikační techniky při konfliktech
 • Možné způsoby řešení konfliktů
 • Obzvláště problémové osoby a konflikty s nimi
 • Shrnutí a závěr

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách 1. VOX a.s. na adrese: www.vox.cz

01.10.
2015

Ten druhý není hloupý - je jiný (i ve zdravotnictví)

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 1. října 2015 na adrese Novotného lávka 5 (budova ČSVTS), Praha 1, v místnosti č. 418 od 14:30 do 18:30 hodin. Program bude akreditován 4 body od ČAS. Pozornost bude věnována specifikům práce ve zdravotnictví (sester) v kontextu osobnostní typologie.

Program semináře:

 • 14:30 – 15:15 Úvod do problematiky lidské komunikační jinakosti
 • 15:20 – 16:20 Souvislosti teorie s praxí ve zdravotnictví
 • 16:20 – 17:00 Test osobnostního typu s následným komentářem v kontextu práce ve zdravotnictví
 • 17:10 – 18:00 Praktická cvičení – aneb od znalostí k dovednostem
 • 18:00 – 18:30 Příklady ze zdravotnické praxe, shrnutí a závěrečná diskuze

 

Přihlásit se je možné na mailové adrese: hekelova@vase-lektorka.cz

11.04.
2015

Jak se vyhnout komunikačním pastem ve zdravotnictví

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 11.4.2015 v 9:00 (registrace od 8:30), konec v 15:00

Kurz je určen lékařům, kteří si uvědomují důležitost komunikace pro jejich práci a chtějí se v této oblasti dále rozvíjet s cílem zlepšit formu komunikace tak, aby pokud možno nedocházelo k nepříjemným situacím,které komplikují poskytování zdravotní péče.

V průběhu kurzu je pozornost věnována následujícím tematickým okruhům:

 • Specifika komunikace ve zdravotnictví a jejich dopady na každodenní život lékařů
 • Různé oblasti komunikace ve zdravotnictví a jak se v nich vyhnout nepříjemnostem (komunikace s pacienty, jejich doprovodem, s kolegy-zdravotníky)
 • Každý pacient se chová jinak - pochopení jejich specifik a výhody přizpůsobení komunikace těmto specifikům
 • Úskalí nevyvážené komunikace s kolegy-zdravotníky, co mohou způsobit a jak se jim vyhnout
 • Diskuze o konkrétních komunikačních situacích ze zdravotnické praxe
 • Zvláštní skupiny pacientů a jak s nimi komunikovat (senioři, děti, duševně a telesně handikepovaní...)
 • Závěrečná diskuze a shrnutí


Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

07.07.
2014

Efektivní firemní komunikace - nutná podmínka optimálního výkonu zaměstnanců

Místo konání kurzu: 1. VOX - vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha 1
Začátek 7.7. 2014 v 9:00, konec programu v cca 16:00

Kurz je určen těm, komu leží na srdci kvalita firemní komunikace a chtějí komplexně porozumět tomu, co všechno tuto komunikaci ovlivňuje a jak je ji možno kultivovat na všech úrovních řízení. Je veden interaktivní metodou, kdy se střídá skupinová diskuze s individuálními a skupinovými cvičeními a také s případovými studijemi a testy.

V průběhu kurzu je pozornost věnována následujícím tematickým okruhům:

 • Typy a formy firemní komunikace
 • Význam komunikace v životě firmy
 • Role a kompetence jednotlivých skupin zaměstnanců v oblasti komunikace
 • "Komunikační" případové studie a společná diskuze o nich
 • Jak kultivovat firemní komunikaci?
 • Společná diskuze o konkrétních příkladech komunikace ve firemním životě - diskuze a rozbor
 • Závěrečná diskuze

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách 1. VOX a.s. na adrese: www.vox.cz

1234567...8