Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

kurzy

1234567
15.06.
2017

Jak řešit záludné situace v manažerské praxi - modelové příklady

Místo konání kurzu: 1. VOX - vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha 1
Začátek15.6.2017 v 9:00, konec programu v cca 16:00

Obsah kurzu:

 • 1. Kazuistika:

Tým, který byl dříve celkem v pořádku, je citelně demotivovaný…

 • 2. Kazuistika

Manažer týmu si uvědomuje, že je on sám méně motivovaný…

 • 3. Kazuistika

Manažer se cítí přetížený, nevýkonný, unavený…

 • 4. Kazuistika

Manažera čeká u týmu prosazení nepopulární změny…

 • 5. Kazuistika

V týmu jsou citelně „zahuštěné“ mezilidské vztahy…

 • 6. Kazuistika

Manažer si uvědomuje, že v osobě nového člena týmu nevybral

nejvhodnějšího člověka …

 • 7. Kazuistika

Manažera musí v rámci organizačních změn dát výpověď

jednomu členovi týmu …

 • 8. Kazuistika

Tým neplní plán, který mu byl stanoven, a manažer to má

probrat s týmem na nejbližší poradě …

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách 1. VOX a.s. na adrese: www.vox.cz

28.01.
2017

Jediná jistota je stálá změna (i ve zdravotnictví)

Místo konání kurzu: prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 28.1.2017 v 9:00 (registrace v 8:30), konec ve 13:00

Všichni zdravotničtí manažeři se téměř každodenně setkávají se změnami, které musí se svým týmem zvládnout. Účastníci si ujasní roli těch, kdo zdravotnické týmy vedou, i těch, kteří tyto týmy tvoří. Budou si moci otestovat svůj postoj ke změnám. Pozornost bude věnována i konkrétním příkladům změn ve zdravotnictví včetně optimálních možností, jak tyto situace manažersky zvládat – počínaje pochopením individuálního přístupu jednotlivých členů týmu ke změnám a konče radami, jak změny svému týmu nejlépe komunikovat.

Kurz je určen všem lékařům, kteří chtějí snížit míru zátěže, kterou na ně komunikace s jejich pacienty klade.

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

10.12.
2016

Všichni pacienti nejsou stejní

Místo konání kurzu: prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 10.12.2016 v 9:00 (registrace v 8:30), konec ve 13:00

V obdobných situacích pacienti reagují rozdílně a to vytváří zvýšené nároky na komunikaci ze strany zdravotníků. Nedokonalá komunikace zdravotníky psychicky zbytečně vyčerpává. Pacienti, se kterými to komunikačně „drhne“, pak méně ochotně spolupracují – a to má negativní vliv na průběh péče o ně. Každý zdravotník jistě dokáže svou komunikaci podvědomě přizpůsobit, pokud však postupuje vědomě a se znalostí různých pacientských typů, bude méně vyčerpaný a dosáhne lepších výsledků. O typu pacienta rozhoduje mnoho faktorů – je to věk, sociální status, dosažené vzdělání, dosavadní životní zkušenost, temperament a v neposlední řadě také míra zdravotní gramotnosti. Tomu všemu se bude program věnovat.

Kurz je určen všem lékařům, kteří chtějí snížit míru zátěže, kterou na ně komunikace s jejich pacienty klade.

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

26.11.
2016

Mobbing a bossing - jak na ně?

Místo konání kurzu: prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 26.11.2016 v 9:00 (registrace v 8:30), konec ve 13:00

Šikana se nevyhýbá ani zdravotnickým pracovištím a dokáže velmi negativně ovlivnit každodenní život všech, kteří se s ní setkají. Program se věnuje všem aspektům mobbingu a bossingu – osobnosti mobberů i jejich „obětí“, průvodním jevům, které je provázejí, možnostem obrany i dalším. V rámci diskuze budou zmiňovány příklady ze zdravotnické praxe.

Účastníci kurzu získají inspiraci k tomu, jak tyto negativní jevy,poznat, řešit i jak jim předcházet.

Kurz je určen všem lékařům, kteří chtějí kultivovat svoje pracovní prostředí.

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

30.09.
2016

Jak na konflikty při práci ve zdravotnictví

Kurz se koná v pátek 30.9. 2016 na adrese: 1. VOX - vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha 1
Začátek v 9:00, konec programu v cca 16:00

Konflikty v práci vždy vyčerpávají a ve zdravotnictví to platí dvojnásob. Neřešené nebo příliš časté konflikty mohou vést až k syndromu vyhoření. Naučit se konfliktům předcházet nebo je účelně řešit může zdravotníkům velmi pomoci.

V průběhu kurzu bude pozornost věnována následujícím tematickým okruhům:

 • Konflikty - úvod do problematiky
 • Konflikty při práci – jejich specifika
 • Teorie konfliktu s ohledem na pracovní praxi
 • Osvědčené komunikační techniky při konfliktech
 • Možné způsoby řešení konfliktů
 • Obzvláště problémové osoby a konflikty s nimi
 • Shrnutí a závěr

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách 1. VOX a.s. na adrese: www.vox.cz

 

 

1234567