Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

co dělám

Konzultační činnost se zaměřuje na individuální spolupráci s manažery z řad poskytovatelů zdravotnických služeb, farmaceutických společností i jiných subjektů a také na...   ...více

Kromě knihy ("Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry", Grada Publishing, 2012) mi od roku 2008 pravidelně vycházejí články na témata z oblasti teorie managementu (ve zdravotnictví i...   ...více

Témata mých kurzů (a přednášek) tvoří od roku 2009 celá paleta měkkých manažerských dovedností a znalostí, kde se snažím využívat své vlastní zkušenosti, a také oblast...   ...více