Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

kurzy

1234567...8
29.02.
2020

Modelové situace ze zdravotnického managementu

Místo konání kurzu: Praha Hotel ILF, Budějovická 15/473, Praha 4
Začátek 29.2.2020 v 9:00 (registrace v 8:30), konec ve 13:30

Interaktivní workshop, během kterého proběhne skupinová diskuse o konkrétních situacích, které lékaři – manažeři ve své každodenní praxi běžně řeší. Nejprve bude skupina seznámena se situací (nutnost prosazení nepopulární změny, řešení sporů a konfliktů podřízených, snížená motivace řízeného týmu, potíže s delegováním …), pak bude následovat skupinová diskuse. Situace většinou nemají jedno správné řešení a konfrontace s názory kolegů, kteří je mohou řešit jinak, je hlavním přínosem programu.

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

 

30.03.
2019

Řídit nebo vést - je nebo není to totéž?

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 30.3.2019 v 9:00 (registrace v 8:30), konec ve 13:30

Kurz je věnován komplexnímu vhledu do zdravotnického managementu a leadershipou (včetně rozdílů mezi nimi) se zaměřením na lékaře ve vedoucích pozicích. O manažerském úspěchu totiž i ve zdravotnictví rozhodují právě manažerské znalosti a dovednosti.

Kurz je určen pro všechny lékaře ve vedoucích pozicích, kteří již manažerské zkušenosti mají a chtějí si je systematicky uvědomit a zdokonalit. Specificky přínosný může být pro ty lékaře, kteří jako manažeři pracují relativně krátkou dobu nebo na takovou pozici aspirují.

Kurz je veden interaktivní metodou střídající skupinovou diskuzi, pychologické testy a individuální i skupinová cvičení.

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

01.12.
2018

I malá změna v komunikaci s pacientem zvýší míru jeho spoluzpráce

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 1.12.2018 v 9:00 (registrace od 8:30), konec v 13:30

Nespolupracující pacient zvyšuje míru stresu a vyčerpání lékaře, protože s ním komunikuje vyhroceným způsobem, častěji se z různých příčin vrací (v ambulantní sféře) nebo se dožaduje kontaktu s lékařem (v nemocnici). Lékař nemá času nazbyt, přesto existují možnosti, jak bez výrazných nároků na čas navíc zvýšit ochotu pacienta a také jeho rodiny nebo doprovodu ke konstruktivní spolupráci a tím usnadnit lékaři jeho obtížnou práci. Dojde i na psychologii.

Program semináře:

  • Očekávání pacientů a očekávání lékařů - porovnání rozdílů, diskuze
  • Osobnostní typologie obou stran v kontextu komunikace
  • Konkrétní příklady z praxe a rady k tomu, aby komunikace lékaře nevyčerpávala
  • Ideální podoby komunikace mezi lékaři a jejich klienty
  • Shrnutí, závěr

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

03.03.
2018

Mapování zdravotnického týmu

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 3.3.2018 v 9:00 (registrace od 8:30), konec v 13:30

Aby mohl vedoucí lékař úspěšně řídit svoje podřízené, měl by je dobře znát. To se samozřejmě běžně děje, tento program však nabízí systematickou možnost detailnějšího vhledu do podřízených. „Mapování“ týmu lékařů se dotkne třech oblastí – osobnostní typologie jeho členů, mezigeneračního soužití a různých týmových rolí. Na základě teoretických znalostí si každý účastník postupně tvoří svoje tři mapy, které mu napoví, kam má obrátit svoji manažerskou energii, aby jeho tým lépe fungoval. 


Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

27.01.
2018

Ideální zdravotnické pracoviště

Kurz se koná 27.1. 2018 na adrese: ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek kurzu je v 9:00, ukončení programu pak cca v 13:30

Ideál je něco, čeho nelze v praxi dosáhnout, nikdy bychom se ale neměli přestat snažit o to alespoň se mu přiblížit. Smyslem programu bude řízená skupinová diskuze, která se dotkne všech důležitých aspektů, na které by měli všichni lékaři (nejen ti ve vedoucích pozicích) myslet. V případě zdravotnických pracovišť (ambulancí i celých zařízení) spokojený personál a pacienti znamenají nižší riziko vyčerpání a stresu – tedy jevů, které zdravotníkům běžně „zahušťují“ pracovní prostředí spoustou konfliktů a nedorozumění.

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

1234567...8