Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

kurzy

1234567
03.11.
2018

Ten druhý není hloupý - je jiný (i ve zdravotnictví)

Kurz se koná 3.11.2018 na adrese: NCO NZO, Vinařská 6, Brno
Začátek kurzu je v 9:00, ukončení programu pak cca ve 13:30

Lékaři – účastníci kurzu získají nejprve potřebné informace o svém vlastním osobnostním typu, v další části programu pak také o všech dalších osobnostních typech, které mohou reprezentovat jejich kolegové. To jim v jejich praxi pomůže k lepším u pochopení názorů a postojů ostatních a usnadní jim práci s nimi – ať už jde o komunikaci, zvládání stresu, motivaci, postoj ke změnám a mnoho dalších oblastí. Kurz je veden interaktivní metodou, kde se střídají testy s individuálními a skupinovými cvičeními. Jeho součástí jsou také příklady ze zdravotnické praxe.

Program semináře:

 • Úvod do problematiky lidské komunikační jinakosti
 • Souvislosti teorie s praxí ve zdravotnictví
 • Test osobnostního typu s následným komentářem v kontextu práce ve zdravotnictví
 • Praktická cvičení – aneb od znalostí k dovednostem
 • Příklady ze zdravotnické praxe, shrnutí a závěrečná diskuze

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

03.03.
2018

Mapování zdravotnického týmu

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 3.3.2018 v 9:00 (registrace od 8:30), konec v 13:30

Aby mohl vedoucí lékař úspěšně řídit svoje podřízené, měl by je dobře znát. To se samozřejmě běžně děje, tento program však nabízí systematickou možnost detailnějšího vhledu do podřízených. „Mapování“ týmu lékařů se dotkne třech oblastí – osobnostní typologie jeho členů, mezigeneračního soužití a různých týmových rolí. Na základě teoretických znalostí si každý účastník postupně tvoří svoje tři mapy, které mu napoví, kam má obrátit svoji manažerskou energii, aby jeho tým lépe fungoval. 


Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

27.01.
2018

Ideální zdravotnické pracoviště

Kurz se koná 27.1. 2018 na adrese: ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek kurzu je v 9:00, ukončení programu pak cca v 13:30

Ideál je něco, čeho nelze v praxi dosáhnout, nikdy bychom se ale neměli přestat snažit o to alespoň se mu přiblížit. Smyslem programu bude řízená skupinová diskuze, která se dotkne všech důležitých aspektů, na které by měli všichni lékaři (nejen ti ve vedoucích pozicích) myslet. V případě zdravotnických pracovišť (ambulancí i celých zařízení) spokojený personál a pacienti znamenají nižší riziko vyčerpání a stresu – tedy jevů, které zdravotníkům běžně „zahušťují“ pracovní prostředí spoustou konfliktů a nedorozumění.

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

03.02.
2018

Tým lékařů se neřídí sám

Místo konání kurzu: Prostory ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Začátek 3.2.2018 v 9:00 (registrace od 8:30), konec v 13:30

Kurz je určen lékařům ve vedoucích pozicích a je věnován ucelenému pohledu na týmové řízení ve zdravotnictví ve všech jeho aspektech. Je veden interaktivní metodou, kdy se střídá skupinová diskuze s individuálními a skupinovými cvičeními.

V průběhu kurzu je pozornost věnována následujícím tematickým okruhům:

 • Aspekty týmového řízení (budování týmu, týmové role, komunikace v týmu, motivace týmu)
 • Řešešní konfliktních situací vznikajících při týmové práci ve zdravotnictví
 • Mapování týmu podle rolí a osobnostní typologie jejho členů s ohledem na práci ve zdravotnictví
 • Co s demotivovaným týmem (skupinová diskuze)
 • SWOT analýza každého účastníka (individuální) jako vedoucího týmu
 • SWOT analýza konkrétního týmu vedeného každým účastníkem (navigace do budoucnosti)
 • Závěrečná diskuze


Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html

 

 

30.05.
2017

Kdo umí řídit sám sebe, umí řídit také ostatní

Místo konání kurzu: 1. VOX - vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha 1
Začátek 6.11.2017 v 9:00, konec programu v cca 16:00

Program kurzu je interaktivní a je určen všem, kdo chtějí hlouběji proniknout do problematiky self-managementu jako důležitého předpokladu k úspěšnému řízení ostatních.

V průběhu kurzu bude pozornost věnována následujícím tematickým okruhům:

 • Ujasnění pojmu self-management - skupinová diskuze
 • Co k self-managementu patří (time-management, delegování, zvládání stresu, sebevzdělávání/seberozvoj)
 • Time-management, delegování a stres - testy s následnou diskuzí a rozborem
 • Sebevzdělávání a seberozvoj s důrazem na manažerskou komunikaci
 • Neformální autorita - cíl každého manažera - diskuze o tom, jak ji získat a jak si ji udržet
 • SWOT analýza účastníků - individuální práce pro následující praktické využití při sebeřízení každého účastníka

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách 1. VOX a.s. na adrese: www.vox.cz

1234567