Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

články

1234567...8

V říjnu 2016 vyšel v časopisu "Moderní řízení" můj článek, který se zabývá aktuálními výzvami pro manažery ve 21.století. Pouze pochopení a zvládnutí těchto výzev umožní...   ...více

V září 2016 vyšel v časopisu "Moderní řízení" můj článek, který se zabývá specifiky osobnostního profilu jednotlivých členů pracovního týmu. Pochopením těchto specifik by se...   ...více

V květnu 2016 vyšel v časopisu "Florence" čtvrtý záverečný článek ze seriálu mých čtyř článků, tentokrát venovaný trendům, které budou ovlivňovat život sester - manažerek v...   ...více

V dubnu 2016 vyšel v časopisu "Florence" třetí ze seriálu mých čtyř článků, který se zabývá rolemi a kompetencemi sester - manažerek v rámci poskytování zdravotní péče.   ...více

V březnu 2016 vyšel v časopisu "Florence" druhý ze seriálu mých čtyř článků, který se zabývá opomíjenými kompetencemi sester - manažerek.   ...více


1234567...8