Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Manažerské výzvy 21. století

V říjnu 2016 vyšel v časopisu "Moderní řízení" můj článek, který se zabývá aktuálními výzvami pro manažery ve 21.století. Pouze pochopení a zvládnutí těchto výzev umožní moderním manažerům dobře zvládnout jejich náročnou práci.

Hlavní oblasti, kterým se článek věnuje:

  • Technika je dobrý sluha, ale špatný pán - technický pokrok není vždy pro dobro věci
  • Za vším hledej konkrétního člověka - moderní vedení podřízených
  • Nová doba žádá nové přístupy - moderní formy pracovních úvazků

 

Více na stránkách časopisu Moderní řízení: http://modernirizeni.ihned.cz/