Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Péče o kulturu zdravotnického pracoviště v kontextu práce sester - manažerek

V březnu 2016 vyšel v časopisu "Florence" druhý ze seriálu mých čtyř článků, který se zabývá opomíjenými kompetencemi sester - manažerek.

Oblasti, kterým se článek věnuje:

  • Co to je kultura pracoviště a v kterých oblastech se projevuje?
  • Celková atmosféta v týmu, komunikace v týmu
  • Styl řízení ze strany sestry - manažerky a jeho vliv na kulturu pracoviště
  • Vztahy sester s pacienty a jejich doprovodem v kontextu kultury zdravotnického pracoviště

 

Více na stránkách časopisu Florence: http://www.florence.cz