Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Sestry - manažerky a jejich role při řízení rizik

V dubnu 2016 vyšel v časopisu "Florence" třetí ze seriálu mých čtyř článků, který se zabývá rolemi a kompetencemi sester - manažerek v rámci poskytování zdravotní péče.

Oblasti, kterým se článek věnuje:

  • Zdraví a bezpečnost klientů (pacienti a jejich doprovod)
  • Zdraví a bezpečnost zdravotnických zaměstnanců
  • Bezpečnost a kvalita majetku a prostředí zdravotnických zařízení
  • Role sester - manažerek v kontextu řízení rizik

 

Více na stránkách časopisu Florence: http://www.florence.cz