Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

články

1234567...8

V srpnu 2018 vyšel další můj článek v časopisu "Florence", tentokrát na téma syndromu vyhoření - jevu, který v životě sester bohužel často navazuje na stres.   ...více

V červnu 2018 vyšel další můj článek v časopisu "Florence", tentokrát na téma stresu - jevu, který život sester bohužel často provází.   ...více

V červnu 2018 vyšel můj další článek v časopisu "Florence" na téma vzdělávání sester - a to školního i tzv. celoživotního.   ...více

V říjnu 2017 vyšel můj další článek v časopisu "Florence" na téma soužití sester rozdílných osobnostních profilů v jednom pracovním týmu.   ...více

V březnu 2017 vyšel můj článek v časopisu "Florence" - tentokrát věnovaný mezigeneračním vztahům mezi sestrami v pracovním týmu.   ...více


1234567...8