Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Osobnostní typologie a řízení týmu

V září 2016 vyšel v časopisu "Moderní řízení" můj článek, který se zabývá specifiky osobnostního profilu jednotlivých členů pracovního týmu. Pochopením těchto specifik by se každému manažerovi měl jeho tým řídit daleko lépe.

Hlavní oblasti, kterým se článek věnuje:

  • Respekt k lidské jinakosti člednů týmu - cesta k úspěšnému řízení
  • Introverze vs Extroverze
  • Smyslovost vs Intuice
  • Rozum vs Cit
  • Plánování vs Spontaneita
  • Příklady z praxe - v čem je vedoucí týmu stejný a v čem jiný než jeho podřízení?
  • Shrnutí a návod, jak s osobostní typologií v manažerské praxi pracovat

 

Více na stránkách časopisu Moderní řízení: http://modernirizeni.ihned.cz/