Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Vzdělávání sester - "velké" téma dneška

V červnu 2018 vyšel můj další článek v časopisu "Florence" na téma vzdělávání sester - a to školního i tzv. celoživotního.

Článek se věnuje následujícím oblastem:

  • Rozdílné a často se měnící požadavky na formální vzdělávání sester - aktuální problém
  • Co by se mělo/mohlo stát, aby se situace uklidnila?
  • Celoživotní vzdělávání sester při zaměstnání a důvody současného poklesu zájmu sester o ně
  • Náměty na řešení stávající neutěšené situace

 

Více na stránkách časopisu Florence: http://www.florence.cz