Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Osobnostní typologie a vztahy v týmu sester

V říjnu 2017 vyšel můj další článek v časopisu "Florence" na téma soužití sester rozdílných osobnostních profilů v jednom pracovním týmu.

Oblasti, kterým se článek věnuje:

  • Rozdílné osobnostní typologie v životě - teoreticky
  • Osobnostní typologie a její aplikace pro práci ve zdravotnictví
  • Jak by mohly a měly s osobnostní typologií v běžné praxi pracovat sestry ve vedoucích pozicích (manažerky)
  • Příklad využití osobnostní typologie ve zdravotnické praxi

 

Více na stránkách časopisu Florence: http://www.florence.cz