Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Jak nevyhořet v práci sestry - STRES?

V červnu 2018 vyšel další můj článek v časopisu "Florence", tentokrát na téma stresu - jevu, který život sester bohužel často provází.

Článek se zabývá následujícími oblastmi:

  • Co je třeba, aby si sestry v souvislosti se stresem uvědomily?
  • Co může sestra udělat, aby snížila dopad negativního stresu?
  • Co mohou stresy dělat, když stres propukne naplno?
  • Kontrolní otázky k zamyšlení na téma konkrétní úrovně stresu u každé sestry-čtenářky článku

 

Více na stránkách časopisu Florence: http://www.florence.cz