Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Jak nevyhořet v práci sestry - SYNDROM VYHOŘENÍ

V srpnu 2018 vyšel další můj článek v časopisu "Florence", tentokrát na téma syndromu vyhoření - jevu, který v životě sester bohužel často navazuje na stres.

Článek pokrývá následující oblasti:

  • Jak se syndrom vyhoření projevuje?
  • U jakého typu osobnosti se projeví nejčastěji?
  • Fáze syndromu vyhoření
  • Příklad z praxe zdravotních sester
  • Co je důležité pro to, aby sestra syndromem vyhoření vůbec netrpěla?

 

Více na stránkách časopisu Florence: http://www.florence.cz