Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Témata mých kurzů (a přednášek) tvoří od roku 2009 celá paleta měkkých manažerských dovedností a znalostí, kde se snažím využívat své vlastní zkušenosti, a také oblast komunikace. Nejčastějšími klienty jsou manažeři-zdravotníci (sestry, lékaři i farmaceuti). Od roku 2009 prošlo mými kurzy kolem 1000 zdravotníků. Další oblastí mého zájmu a činnosti je harmonický životní styl. Kromě zdravotnictví realizuji samozřejmě kurzy a semináře také pro pracovníky jiných oborů.

lektorkaTypy kurzů, které školím, jsou následující:

 • uzavřené (in-house) dlouhodobější školící projekty
 • uzavřené (in-house) jednorázové školící projekty
 • veřejné kurzy v rámci programů školících agentur

 

Klienti/společnosti, kde kurzy realizuji, jsou z těchto oblastí:

 • zdravotnictví
 • obory příbuzné zdravotnictví
 • farmaceutické společnosti
 • ostatní obory

 

 

 

Přehled tematických okruhů kurzů (vždy přizpůsobeno profesi účastníků):

 • Úvod do managementu a leadershipu
 • Řízení sebe sama (self-management)
 • Řízení jednotlivců
 • Řízení týmů
 • Řízení lidských zdrojů a rozvoj podřízených
 • Základy personalistiky
 • Manažerská komunikace (ve zdravotnictví i obecně)
 • Výběr zaměstnanců
 • Hodnotící pohovory
 • Komunikace ve zdravotnictví (typy, formy, specifika)
 • Řízení změn
 • Vyvážení pracovního a soukromého života
 • Harmonický životní styl
 • Zvládání stresu a boj proti syndromu vyhoření
 • Komunikace (asertivní, konfliktní, ve zvláštních situacích)
 • Motivace
 • Firemní kultura a komunikace
 • Kultivace vztahů s klienty zdravotnických zařízení včetně lékáren
 • Kultivace vztahů s klienty farmaceutických společností
 • Prodejní dovednosti pro farmaceutické společnosti (základní i pokročilé)
 • Etika v kontextu zdravotnického managementu
 • Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních
 • Mezigenerační soužití v pracovním týmu (obecně i ve zdravotnictví)

 

Metodika kurzů:

 • Interaktivní přístup (forma skupinové diskuze)
 • Příklady z praxe
 • Cvičení s využitím zadání přímo z oboru účastníků (role, testy, SWOT analýzy, případové studie)

 

Témata přednášek pro zdravotníky :

 • Aktuální trendy ve zdravotnictví a jejich vliv na práci zdravotníků
 • Ideální zdravotnické zařízení - utopie nebo reálná možnost?
 • Ideální zdravotnická ambulance - utopie nebo reálná možnost?
 • Etické aspekty práce zdravotníků
 • Posun vztahu zdravotníka a pacienta anebo kam to spěje?
 • Komunikace zdravotníků s pacientem - věčné téma
 • Stres a syndrom vyhoření ve zdravotnické praxi - strašák nebo reálná hrozba?