Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Kromě knihy ("Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry", Grada Publishing, 2012) mi od roku 2008 pravidelně vycházejí články na témata z oblasti teorie managementu (ve zdravotnictví i obecně) a řízení lidských zdrojů.

Kniha:

"Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry", Grada Publishing, Praha, 2012

 

Články:

V těchto časpisech (více o konkrétních tématech článků a datu vydání v části "Články" těchto stránek):

Zdravotnické fórum

HRM - Human Resources Management

Psychologie dnes

Personál

Adiktologie

Florence