Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

NEJSME STEJNÍ. NO A CO?

V únoru 2020 vyšel můj další článek v časopisu "Psychologie dnes" na téma praktické aplikace osobnostní typologie v mezilidských vztazích - tentokrát zaměřený na lidskou jinakjost ve vypjatých životních situacích.

Konkrétně se jedná o následující životní situace, ve kterých se rozdílná osobnostně typologická výbava člověka projevuje obzvlášť vyhraněně:

  • Konflikty
  • Kritika
  • Změny
  • Stres

 

Článek se zabývá jednotlivými projevy rozdílné osobnostní typologie ve výše uvedných situacích a směřuje ke zvýšení míry vzájemného pochopení mezi lidmi v rozličných podobách mezilidskch vztahů.