Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

lektorská činnost

Témata mých kurzů (a přednášek) tvoří od roku 2009 celá paleta měkkých manažerských dovedností a znalostí, kde se snažím využívat své vlastní zkušenosti, a také oblast komunikace. Nejčastějšími klienty jsou manažeři-zdravotníci (sestry, lékaři i farmaceuti). Od roku 2009 prošlo mými kurzy kolem 1000 zdravotníků. Další oblastí mého zájmu a činnosti je harmonický životní styl. Kromě zdravotnictví realizuji samozřejmě kurzy a semináře také pro pracovníky jiných oborů.

lektorkaTypy kurzů, které školím, jsou následující:

 • uzavřené (in-house) dlouhodobější školící projekty
 • uzavřené (in-house) jednorázové školící projekty
 • veřejné kurzy v rámci programů školících agentur

 

Klienti/společnosti, kde kurzy realizuji, jsou z těchto oblastí:

 • zdravotnictví
 • obory příbuzné zdravotnictví
 • farmaceutické společnosti
 • ostatní obory

 

 

 

Přehled tematických okruhů kurzů (vždy přizpůsobeno profesi účastníků):

 • Úvod do managementu a leadershipu
 • Řízení sebe sama (self-management)
 • Řízení jednotlivců
 • Řízení týmů
 • Řízení lidských zdrojů a rozvoj podřízených
 • Základy personalistiky
 • Manažerská komunikace (ve zdravotnictví i obecně)
 • Výběr zaměstnanců
 • Hodnotící pohovory
 • Komunikace ve zdravotnictví (typy, formy, specifika)
 • Řízení změn
 • Vyvážení pracovního a soukromého života
 • Harmonický životní styl
 • Zvládání stresu a boj proti syndromu vyhoření
 • Komunikace (asertivní, konfliktní, ve zvláštních situacích)
 • Motivace
 • Firemní kultura a komunikace
 • Kultivace vztahů s klienty zdravotnických zařízení včetně lékáren
 • Kultivace vztahů s klienty farmaceutických společností
 • Prodejní dovednosti pro farmaceutické společnosti (základní i pokročilé)
 • Etika v kontextu zdravotnického managementu
 • Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních
 • Mezigenerační soužití v pracovním týmu (obecně i ve zdravotnictví)

 

Metodika kurzů:

 • Interaktivní přístup (forma skupinové diskuze)
 • Příklady z praxe
 • Cvičení s využitím zadání přímo z oboru účastníků (role, testy, SWOT analýzy, případové studie)

 

Témata přednášek pro zdravotníky :

 • Aktuální trendy ve zdravotnictví a jejich vliv na práci zdravotníků
 • Ideální zdravotnické zařízení - utopie nebo reálná možnost?
 • Ideální zdravotnická ambulance - utopie nebo reálná možnost?
 • Etické aspekty práce zdravotníků
 • Posun vztahu zdravotníka a pacienta anebo kam to spěje?
 • Komunikace zdravotníků s pacientem - věčné téma
 • Stres a syndrom vyhoření ve zdravotnické praxi - strašák nebo reálná hrozba?