Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

HODÍME SE K SOBĚ ?

V září 2019 vyšel můj článek v časopisu "Psychologie dnes" na téma praktické aplikace osobnostní typologie v mezilidských vztazích.

Článek se zabývá dopady rozdílů v osobnostní typologii na naše vztahy ke druhým lidem.

  • Extroverti versus introverti
  • Intuitivní lidé versus ti, kteří jsou tzv. "smysloví"
  • Citliví jedinci versus racionální pragmatici
  • Rození plánovači versus spontánní jedinci

 

Článek vychází z předpokladu, že primnárně neexistují lidé, kterří by se k sobě vyloženě nehodili, jen to u některých kombinací vyžaduje více tolerance a pochopení.