Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Sestry - manažerky: péče o podřízené a jejich rozvoj

V únoru 2016 vyšel v časopisu "Florence" první ze seriálu mých čtyř článků, který se zabývá opomíjenými kompetencemi sester - manažerek.

Oblasti, kterým se článek věnuje:

  • Co to je péče o podřízené v kontextu týmu sester?
  • Jednotlivé aspekty péče o podřízené sestry (vztahy, komunikace,atmosféra, stresová zátěž)
  • Co spadá do oblasti rozvoje podřízených sester?
  • Zpětná vazba na pracovní výkon, tradiční i moderní metody rozvoje

 

Více na stránkách časopisu Florence: http://www.florence.cz