Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

28.03.
2020

Ten druhý není hloupý - je jiný (i ve zdravotnictví)

Kurz se koná 28.3.2020 na adrese: Hotel ILF, Budějovická 15/473, Praha 4
Začátek kurzu 28.3. 2020 v 9:00 (registrace od 8:30), ukončení programu pak cca ve 13:30

Lékaři – účastníci kurzu získají nejprve potřebné informace o svém vlastním osobnostním typu, v další části programu pak také o všech dalších osobnostních typech, které mohou reprezentovat jejich kolegové. To jim v jejich praxi pomůže k lepším u pochopení názorů a postojů ostatních a usnadní jim práci s nimi – ať už jde o komunikaci, zvládání stresu, motivaci, postoj ke změnám a mnoho dalších oblastí. Kurz je veden interaktivní metodou, kde se střídají testy s individuálními a skupinovými cvičeními. Jeho součástí jsou také příklady ze zdravotnické praxe.

Program semináře:

  • Úvod do problematiky lidské komunikační jinakosti
  • Souvislosti teorie s praxí ve zdravotnictví
  • Test osobnostního typu s následným komentářem v kontextu práce ve zdravotnictví
  • Praktická cvičení – aneb od znalostí k dovednostem
  • Příklady ze zdravotnické praxe, shrnutí a závěrečná diskuze

 

Na kurz se lze přihlásit na stránkách České lékařské komory na adrese: http://www.lkcr.cz/vzdelavaci-akce-akreditovane-clk-203.html