Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Změny v kompetencích sester - žhavé téma dneška

V listopadu 2015 vyšel v časopisu "Florence" můj článek na téma připravovaných změn v kompetencích sester.

Oblasti, kterým se článek věnuje:

  • Sféry, kde v kontextu kompetencí sester vzniká napětí na zdravotnických pracovištích
  • Výsledky výzkumného šetření na téma kompetencí sester a co z nich vyplývá
  • Nutné podmínky a kroky k tomu, aby připravované změny v kompetencích sester byly přínosem
  • Konkrétní návrhy, o kterých se v současnosti jedná

 

Více na stránkách časopisu Florence: http://www.florence.cz