Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Co manažer dělá - komplexní pohled na oblasti manažerské zodpovědnosti

V listopadovém čísle časopisu Zdravotnické fórum 2012 vyšel další ze série mých článků na téma "management ve zdravotnictví).Tentokrát je věnován tématu "Co manažer dělá - komplexnímu pohledu na oblasti manažerské zodpovědnosti"s ohledem na oblast zdravotnictví.

Hlavními body článku jsou tyto:

 

 • Organizování práce podřízených a rozhodování v běžném pracovním procesu
 • Řízení/vedení podřízených
 • Řešení problémových a konfliktních situací
 • Krizové situace a jejich řešení
 • Riziko a postoj k němu
 • Kontrola a korekce pracovního výkonu týmu a jednotlivců
 • Plánování
 • Zajištění optimální struktury pracoviště
 • Plánování a řízení lidských zdrojů
 • Zavádění změn
 • Delegování
 • Motivace
 • Řízení pracovního výkonu
 • Time-management
 • Komunikace

 


Více na stránkách časopisu Zdravotnické fórum: http://obchod.wkcr.cz/obchod/ostatni/zdravotnicke-forum.html