Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Manažerská past zvaná mikromanagement

V červenci 2015 vyšel v časopisu "Moderní řízení" můj článek na téma "mikromanagement" jako možné nebezpečí, číhající na manažery na všech úrovních.

Hlavní oblasti, kterým se článek věnuje:

  • Co to přesně je "mikromanagement"
  • Jak se může v praxi projevit (všech 5 možných podob)
  • Konkrétní příklady z manažerské praxe
  • Osobnost mikromanažera jako nositele tohoto manažerského stylu
  • Vazba mikromanagementu na stres a syndrom vyhoření
  • Jak poznat, že netrpíte mikromanagementem

 

Více na stránkách časopisu Moderní řízení: http://modernirizeni.ihned.cz/