Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Ideální zdravotnické pracoviště a jak mohou sestry ovlivnit jeho reputaci

V září 2014 vyšel v časopisu "Florence" můj článek na téma "ideální zdravotnické pracoviště" v kontextu práce sester.

Hlavní body článku:

Oblasti, kterým se článek věnuje:

  • Komunikace sester (nejen) s pacienty
  • Kontinuální vzdělávání sester
  • Etické aspekty poskytované zdravotní péče z pohledu sestry
  • Péče sester o image zdravotnického zařízení

 

Více na stránkách časopisu Florence: http://www.florence.cz