Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Delegování a time management v práci sestry - manažerky

V lednu 2014 vyšel v časopisu "Florence" můj článek na téma "delegování a time management", které výrazně zasahují do práce sester-manažerek. A to nejen těch ve vedoucích pozicích.

Hlavní body článku:

  • Co lze delegovat ve zdravotnictví?
  • Čeho se při delegování vyvarovat?
  • Time management - co to vlastně je?
  • Jak objevit časové rezervy?
  • Příklady ze zdravotnické praxe

 

Více na stránkách časopisu Florence: http://www.florence.cz