Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Mobbing, bossing a jejich vliv na práci sester

V říjnu 2013 vyšel v časopisu "Florence" můj článek na téma "mobbing a bossing", které významně a často ovlivňují práci sester - a to nejen těch ve vedoucích pozicích.

Hlavní body článku:

  • Jak se mobbing a bossing projevují a proč jsou tak časté ve zdravotnictví?
  • Kdo je "mobber" a proč to dělá?
  • Kdo se může stát obětí mobbingu a jak se mu bránit?
  • A co je to bossing?
  • Jak se mohou mobbing a bossing projevit při práci zdravotní sestry?

 

Více na stránkách časopisu Florence: http://www.florence.cz