Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Moderní přístupy v řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví

V říjnu 2013 vyšel v časopisu "Zdravotnické fórum" další ze série mých článků na téma "management ve zdravotnictví". Tématem jsou mentoring, koučink a talent management jako moderní metody řízení lidí, které jsou stále častěji aplikovány i ve zdravotnictví.

Hlavní body článku:

  • Co to je mentoring a jak ho lze využít ve zdravotnictví?
  • Koučink jako moderní metoda řízení a její potenciál ve zdravotnickém managementu
  • Talent management - opomíjená nutnost pro udržení kvalitních zaměstnanců
  • Specifika zdravotnictví při využití moderních metod řízení

 

Více na stránkách časopisu Zdravotnické fórum: http://obchod.wkcr.cz/obchod/ostatni/zdravotnicke-forum.html