Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Moderní spolupráce s personálními agenturami

V září 2013 vyšel v časopise HRM -"Human Resources management" můj článek na téma měnící se podoby spolupráce firem s personálními agenturami. Článek se zaměřil na aktuální trendy, kterým bude potřeba se rychle a pružně na obou stranách přizpůsobit.

Hlavní body článku:

  • Které trendy se ve spolupráci firem a personálních agentur objevují v poslední době?
  • Trh práce - paradoxní převis nabídky nad poptávkou
  • Kolísající míra využívání agentur ze strany firem
  • Rozšiřující se spektrum forem zapojení zaměstnanců do pracovního vztahu
  • Největší chyby, které firmy i agentury ve spolupráci dělají, a jak se jich vyvarovat

 

Více informací na adrese časopisu HRM: http://economia.ihned.cz/161/obsah-sekce/hr-management/