Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Nežádoucí jevy v pracovních vztazích (mobbing, bossing, ageismus, sexismus)

V červenci 2013 vyšel v časopisu "Zdravotnické fórum" další ze série mých článků na téma "management ve zdravotnictví". Tématem je problematika nežádoucích jevů v pracovních vztazích s ohledem na zdravotnická pracoviště.

Hlavní body článku:

  • Proč k těmto jevům dochází ve zdravotnictví častěji než v jiných oborech?
  • Co to je mobbing a bossing, jak se chová útočník, jak jeho oběť, jaké jsou fáze mobbingu a jak se lze proti němu bránit?
  • Specifika mobbingu a bossingu ve zdravotnictví
  • Ageismus a sexismus - co to je?
  • Specifika ageismu a sexismu ve zdravotnictví

 

Více na stránkách časopisu Zdravotnické fórum: http://obchod.wkcr.cz/obchod/ostatni/zdravotnicke-forum.html