Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Prevence a efektivní zvládání stresu při práci sestry

V květnu 2013 vyšel v časopisu Sesterna můj článek na téma předcházení stresu při práci sestry a také řešení stresových situací při práci ve zdravotnictví.

Článek se zaměřil především na tyto oblasti:

  • Proč je míra stresu v oboru zdravotnictví nadprůměrná
  • Co je třeba si v souvislosti s problematikou stresu uvědomit
  • Jaké mají sestry možnosti v oblasti prevence stresu
  • Jak řešit již nastalé stresové situace

 

Více na stránkách časopisu Sesterna: http://www.sesterna.cz