Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Etika práce ve zdravotnictví s akcentem na práci manažerů

V únoru 2013 vyšel v časopisu "Zdravotnické fórum" další ze série mých článků na téma "management ve zdravotnictví". Tentokrát byl tématem etický rozměr práce zaměstnanců ve zdravotnictví se zvláštním zaměřením na roli manažerů v této oblasti.

Hlavními body článku jsou:

  • Etická křižovatka ve zdravotnictví a jak ji řešit
  • Etické aspekty zdravotnických reforem
  • Příklad nesystémového reformního kroku v ČR a jeho etický rozměr
  • Zákon č. 372/2011 Sb. v etických souvslostech
  • Co s tím má a může dělat zdravotnický manažer

 

Více na stránkách časopisu Zdravotnické fórum: http://obchod.wkcr.cz/obchod/ostatni/zdravotnicke-forum.html