Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Faktory ovlivňující manažerskou práci ve zdravotnictví

V září 2012 vyšel v časopisu "Zdravotnické fórum" můj první ze série článků na téma "management ve zdravotnictví". Byl věnován faktorům, které významně ovlivňují práci manažerů-zdravotníků.

Hlavní body článku:

  • Rozdílné společensko-ekonomické zájmy různých subjektů aktivně zasahujících do zdravotní péče
  • Neustálé změny v sektoru zdravotnictví a jejich vliv na práci manažerů
  • Specifika hodnocení kvality zdravotní péče klienty/pacienty
  • Nadprůměrná míra stresu a riziko syndromu vyhoření ve zdravotnictví
  • Výrazné změny ve zdravotnické legislativě v posledním období
  • Zvýšené nároky na různé typy komunikace ve zdravotnictví