Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Aktuální trendy ve zdravotnictví a jejich vliv na zdravotnický management

V říjnovém čísle časopisu Zdravotnické fórum 2012 vyšel druhý ze série mých článků na téma "zdravotnický management" - tentokrát pod názvem "Aktuální trendy ve zdravotnictví a jejich vliv na zdravotnický management".

Hlavními body článku jsou tyto:

  • Rostoucí tlaky na financování zdravotní péče a následně se zvyšující finanční spoluúčast pacientů
  • Zvyšující se "zdravotní gramotnost" pacientů
  • Demografický vývoj a změny, které přináší
  • Narůstající počet soudních sporů mezi pacienty a zdravotnickými zařízeními
  • Zvyšující se konkurence mezi poskytovateli zdravotních služeb
  • Změna povahy určitých typů zdravotní péče
  • Objektivní potřeba interdisciplinárního přístupu v rámci poskytování zdravotní péče
  • Větší změny na straně sester než lékařů
  • Rostoucí nároky na klinicko-pacinetskou komunikaci

 

Více na stránkách časopisu Zdravotnické fórum: http://obchod.wkcr.cz/obchod/ostatni/zdravotnicke-forum.html

 

.