Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Time management, delegování a stres v práci efektivního manažera

V lednu 2013 vyšel v časopisu "Zdravotnické fórum" další ze série mých článků na téma "management ve zdravotnictví". Tentokrát byl tématem time management, delegování a stres - a to právě v kontextu oboru zdravotnictví, kde jsou zaměstnanci vystavováni stresu v nadprůměrné míře v porovnání s jinými obory.

Hlavními body článku jsou:

  • Hlavní metody analýzy času jako základ k práci s time managementem/příklady ze zdravotnictví
  • Způsoby, jak získat cenné časové rezervy bez negativního ovlivnění kvality práce
  • Delegování, jeho význam a souvislost s time managementem
  • Jak delegovat správně a nevršit v souvislosti s tím chyby
  • Stres v práci zdravotnického manažera, jak mu předcházet a jak se s ním efektivně vyrovnat

 

Více na stránkách časopisu Zdravotnické fórum: http://obchod.wkcr.cz/obchod/ostatni/zdravotnicke-forum.html