Lektorské, publikační a konzultant- ské činnosti se věnuji od roku 2009. Soustředím se na oblast manage- mentu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdrav. služeb) a také v příbuzných oborech (farmaceutické společnosti, zdravotnické školství). Při realizaci svých projektů využívám vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti.

Další dosud vydané články v letech 2008 -2011

Seznam všech dalších dosud vydaných článků:

  • HEKELOVÁ, Z. „Nejsme všichni stejní!“. Psychologie dnes, 2011, č. 6, s. 16 – 17
  • HEKELOVÁ, Z. „Jak zvýšit energii demotivovaného týmu“. HRM (Human Resources Management), 2010, č. 6, s. 51 – 53
  • HEKELOVÁ, Z. „Ageismus aneb věková diskriminace v pracovních vztazích“. HRM (Human Resources Management), 2010, č. 5, s. 70 – 73
  • HEKELOVÁ, Z. Recenze knihy „Vzdělávání dospělých“ autora Jiřího Plamínka, Grada Publishing, 2010“, Adiktologie , 2010, č. 2, s. 134 - 135
  • HEKELOVÁ, Z. „ Ageismus – věková diskriminace v pracovních vztazích“. Personál, 2008, č. 11, s. 14 – 17
  • HEKELOVÁ, Z. „Ber neber“ (výběr zaměstnanců). Psychologie dnes,2008, č. 10, s. 18 – 19
  • HEKELOVÁ, Z. „ Jak se připravit na hodnotící pohovory“. HRM (Human Resources Management), 2008, č. 6, s. 44 – 45